PTTButterfly 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

http://www.youtube.com/view_play_list?p=26937A2934F302D2

 

 

PTTButterfly 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

http://www.youtube.com/view_play_list?p=F4B2DCFF7C5ABCC7

 

網友票選年度風雲藝人-投票活動

PTTButterfly 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

091122-案發現場躲貓貓

 

http://www.youtube.com/view_play_list?p=45AD264545EE1267&playnext=1&playnext_from=PL

PTTButterfly 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

 

 

PTTButterfly 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

轉錄自Yahoo購物

 

照片又更新囉!

PTTButterfly 發表在 痞客邦 留言(11) 人氣()

 PTTButterfly 發表在 痞客邦 留言(12) 人氣()

以下皆轉錄自網路

 

 

PTTButterfly 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

以下皆轉錄自網路

 

 

PTTButterfly 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

以下皆轉錄自網路

 

 

PTTButterfly 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()